2. 12. 2016 / 18:00

Kostel sv. Klimenta, Klimentská

Diskuse o pojetí středověku

Moderuje Vladimír Kučera

Hosté:

PhDr. Jana Vozková

doc. Mgr. Robert Antonín Ph.D.

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Více informací